Zastrzeżenie informacji medycznych

Bez porady

2.1 Nasza strona internetowa zawiera ogólne informacje medyczne.

2.2 Informacje medyczne nie stanowią porady i nie powinny być traktowane jako takie.

Bez gwarancji

3.1 Informacje medyczne na naszej stronie internetowej są udostępniane bez jakiegokolwiek oświadczenia ani gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej.

3.2 Nie ograniczając zakresu sekcji 3.1, nie gwarantujemy ani nie oświadczamy, że informacje medyczne na tej stronie:

(a) być stale dostępne lub w ogóle niedostępne; lub

(b) jest prawdziwe, dokładne, kompletne, aktualne lub nie wprowadza w błąd.

Opieka medyczna

4.1 Nie powinieneś polegać na informacjach na naszej stronie internetowej jako alternatywie dla porady lekarskiej od twojego lekarza lub innych profesjonalnych dostawców opieki zdrowotnej.

4.2 Jeśli masz konkretne pytania dotyczące jakiejkolwiek kwestii medycznej, powinieneś skonsultować się z lekarzem lub innym profesjonalnym świadczeniodawcą.

4.3 Jeśli uważasz, że możesz cierpieć na jakąkolwiek chorobę, powinieneś natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną.

4.4 Nigdy nie należy zwlekać z szukaniem porady medycznej, lekceważeniem porady medycznej lub zaprzestaniem leczenia z powodu informacji na naszej stronie internetowej.

Funkcje interaktywne

5.1 Nasza strona internetowa zawiera interaktywne funkcje, które pozwalają użytkownikom komunikować się z nami.

5.2 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że z uwagi na ograniczony charakter komunikacji za pośrednictwem interaktywnych funkcji naszej strony internetowej wszelka pomoc uzyskana podczas korzystania z którejkolwiek z tych funkcji może być niekompletna, a nawet wprowadzać w błąd.

5.3 Jakakolwiek pomoc, którą możesz otrzymać przy użyciu dowolnej z interaktywnych funkcji naszej strony internetowej, nie stanowi konkretnej porady i dlatego nie można na niej polegać bez dalszego niezależnego potwierdzenia.

Ograniczenia wyłączeń odpowiedzialności.

6.1 Nic w tej informacji prawnej:

(a) ograniczyć lub wykluczyć jakąkolwiek odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z zaniedbania;

(b) ograniczyć lub wykluczyć jakąkolwiek odpowiedzialność za oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd;

(c) ograniczać jakąkolwiek odpowiedzialność w sposób niedozwolony przez obowiązujące prawo lub

(d) wykluczyć wszelką odpowiedzialność, której nie można wykluczyć zgodnie z obowiązującym prawem.